Search
  • Tuomas Leinonen

Voimaa Vanhuuteen hanke


Voimaa vanhuuteen hankkeessa, jossa edistetään monialaista yhteistyötä kunnan eri

palvelualueiden ja kumppaneiden kanssa.


Hankkeessa järjestetään mm. yksilöohjausta ja ryhmäliikuntaa, jossa painopisteenä on voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.


Lisäksi toteutetaan luentoja, tapahtumia, elintapoihin liittyvää neuvontaa sekä ideoidaan yhdessä

uudenlaisia ryhmäliikunnan tapoja.


Hankkeessa vahvistetaan toimijoiden osaamista, tiedottamista toiminnasta ja etsitään keinoja ikäihmisten tavoittamiseen.


Hanke käynnistyy syksyn 2021 aikana.


92 views0 comments

Recent Posts

See All

Kiinnostus talviuintia kohtaan on noussut valtavasti ja olemme erittäin iloisia siitä. Valitettavasti tässä on myös varjopuoli, sillä suuren harrastajamäärän vuoksi saunojen kapasiteetti ei enää millä

Aiemmin Lempäälän kunta päätti, että energian säästötarpeista johtuen talviuimareiden saunavuoroja lyhennetään. Saatujen palautteiden perusteella tätä on arvioitu uudelleen ja kunta palauttaa saunavuo