top of page
Search
  • Writer's pictureTuomas Leinonen

Voimaa Vanhuuteen hanke


Voimaa vanhuuteen hankkeessa, jossa edistetään monialaista yhteistyötä kunnan eri

palvelualueiden ja kumppaneiden kanssa.


Hankkeessa järjestetään mm. yksilöohjausta ja ryhmäliikuntaa, jossa painopisteenä on voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu.


Lisäksi toteutetaan luentoja, tapahtumia, elintapoihin liittyvää neuvontaa sekä ideoidaan yhdessä

uudenlaisia ryhmäliikunnan tapoja.


Hankkeessa vahvistetaan toimijoiden osaamista, tiedottamista toiminnasta ja etsitään keinoja ikäihmisten tavoittamiseen.


Hanke käynnistyy syksyn 2021 aikana.


94 views0 comments

Comments


bottom of page